Barvy Srdce

Terapie RFL rovnání rodu

Terapie „RFL – Road of Family Line“ – Cesta rodu – tuto terapeutickou techniku je vhodná při řešení problémů, které se vážou, k rodu (tedy k rodičům, prarodičům, či ještě hlouběji do minulosti, ale také k dětem, vnukům, pravnukům). Pomocí této metodiky je možno zlepšovat také vztahy v současné rodině. Často se stává, že nám nynější vztahy nefungují, tak jak bychom si představovali, třeba z důvodu, že nejsou urovnané vztahy předchozí.

Rodina je základ. Z naší rodiny, z našeho rodu, z naší linie, vychází naše životní energie a síla. Pokud je uspořádání rodu v pořádku (pozice i tok energií), čerpáme z něj více než 50% naší životní energie. Pokud je naše postavení v našem rodě jakýmkoliv způsobem narušeno, tuto sílu ztrácíme.

V případě, že Já nebo kdokoli z rodu nestojí na svém místě v rodě, nemůže životní energii proudit tak jak má. Protože, když stojíme na jejich místě, odčerpáváme jejich energii a nedovolujeme jim, aby prožívali to, co si prožít mají a nemohou se učit, to, co se učit potřebují. Nesprávné postavení se pak také negativně odráží ve všech našich vztazích i mimo rodinu a navíc tyto chybné vzorce předáváme našim dětem.

Metoda „RFL“ je jednou z metod nového věku, pomocí níž můžeme tuto disharmonii rodu napravit a to v celém rozsahu. Působí v potřebné šíři i hloubce. Tato metoda, stejně jako „EVA & EVH“, pracuje přímo s duší. Pomocí této metody můžeme napravit nejen pozici v rodě, ale také napravit energetické toky ubírající rodovou sílu. Skrze „RFL“ se mohou vyrovnat mnohé „dluhy“ nejen z pozice nynějšího obsazení rodu, ale také z pozice minulých životů jak s osobami, které žijí, ale i s těmi lidmi, kteří již odešli.

Metoda „RFL“ v sobě kombinuje převážně prvky rodinných konstelací a práce s duší. Jsou zde zahrnuty sliby, smlouvy a další závazky, do kterých se duše zaplétá v průběhu svých životů a které je potřeba pro správný chod energií uvolnit.

Výhody této terapie jsou:

  1. časová nenáročnost

komplexní srovnání rodu je v mnoha případech možné za 1 sezení celá terapie obvykle trvá méně než 1 hodinu doba usazování po terapii je obvykle 3-5 dní 2. Tato terapie je individuální, probíhá pouze za přítomnosti terapeuta.

  1. Zasahuje po linii času rodu i po linii času duše.

  2. Byť zde dochází k emocionálním prožitkům, nejsou natolik silné, aby z nich klient sám nemohl bez cizí pomoci vystoupit v případě potřeby.

  3. Působení terapie „RFL“ se odehrává v celém rodu.

Srovnání rodu je základem, na kterém by měl terapeut stavět při jakékoliv terapii s klientem, právě pro svou provázanost s naší životní energií. Metoda Road of Family Line – „RFL“ je tedy vhodná pro všechny terapeuty, ať je jejich cesta jakákoliv.

Před terapií s metodou RFL je vhodné „vyčistit“ vztahy v rodině pomocí jedné, případně dvou terapií EVA&EVH a tím usnadnit práci při rovnání našeho rodu. Pro Vaši představu bych použila přirovnání, že je lépe před začátkem hry celou šachovnici nejprve oprášit od nečistot a pak teprve stavět jednotlivé šachové figurky na jejich místo, tam kam patří.