Barvy Srdce

Terapie EVA & EVH

Co můžete očekávat od terapie?

Jak se projeví v běžném životě?

Co a jak se změní?

Odpověď na otázky není jednoznačná, každý člověk má individuální osobní nastavení, jiný přístup a jinou schopnost zvládat situace nebo prožívat emoce. Průběh a výsledek terapie je závislý i na konkrétním tématu. Po některém terapeutickém sezení můžete mít až bouřlivou reakci, vše kolem Vás se bude rychle měnit, jakoby jste se ocitli v úplně jiném světě nebo si sundali brýle. Vaši blízcí se mohou najednou projevovat úplně jinak než jste zvyklí, ať už lépe nebo hůře. Ale někdy to vypadá, že se vlastně nic nestalo, že terapie jakoby nefungovala. Změnu si uvědomíte až po čase. Třeba několik měsíců po terapii si všimnete, že už nepotkáváte toho protivného nerudného chlapa od vedle, že vlastně Vás už dávno nerozčiluje chování Vaší matky k otci, nehádáte se s dcerou, přestala Vás bolet kolena a podobně.

Na průběh a výsledek terapie má vliv i nakolik je člověk schopný daný problém skutečně přijmout. Pokud jsem schopná si přiznat, že mám problém s partnerem jen na nějakých 20 %, bude i výsledek a účinek terapie jen na 20 %. Není to o špatném nebo dobrém terapeutovi, nebo terapii, ale jen o mé schopnosti přijmout výslednou změnu. Terapeut je jen průvodce, nemůže za Vás nic udělat, nic přijmout ani prosadit, to by byla manipulace a stejně by to nakonec nefungovalo.

Vliv na výsledek terapie může mít ale i terapeut, kterého si zvolíte. Žádný člověk není dokonalý, každý má nějakou Achillovu patu, a tak se může stát, že i když dotyčný pomohl Vaší kamarádce, nemusí na 100 % pomoci Vám. Někdy, ale potřebujeme projít i takovou zkušeností, abychom si příště dokázali lépe vybrat, ne podle kamarádky, ale sami podle sebe. Takže nic není špatně, vše je jen zkušenost, která nás má něco naučit.


EVA & EVH osobní

Člověk je víceúrovňová bytost.

Je,

cítí,

myslí,

žije

a

splývá s vesmírem.“

„Štěstí je přirozený stav člověka.“

Pokud nám cokoliv brání v prožívání štěstí, ať už je to zdraví, potíže v rodině, vztazích, v práci, či v jakékoliv jiné oblasti našeho života, je to upozornění pro nás, že někde v nás, v našem systému (ať už ve vnitřním či vnějším) je ne-rovnováha, a že je třeba změny. Jak však toto sdělení správně pojmout a pochopit? Tím, že budeme vědomi sebe sama a to co v největší možné míře. Jedna z možností jak dosáhnout plného vědomí sebe, je práce na sobě. Tuto možnost vám může poskytnout jednoduchá metodika (metoda) „EVA & EVH“, pomocí níž můžete odbourávat vše, co vašemu přirozenému vnímání sebe sama brání.

„EVA & EVH“

VERTIKÁLNÍ ANALÝZA A LÉČENÍ ČLOVĚKA VE VŠECH JEHO ROVINÁCH Effective Vertical Healing of Human and Effective Vertical Complex Healing of Human

Metodika EVA & EVH osobní nabízí jednoduchý způsob práce na sobě samém. S její pomocí je možné odstranit různé typy zábran, překážek či bloků a to ve všech rovinách člověka. Tato metodika je určena k osobní vědomé práci a její průběh si každý může kontrolovat a vést sám. To pak každému jedinci umožňuje pracovat a rozvíjet se dle vlastního tempa i nastavení. K tomu, aby bylo možno tuto metodiku používat, není třeba žádných dalších znalostí či zkušeností. Je jednoduchá nejen na pochopení, ale také na provedení. Její fungování je založeno na sladění a propojení všech rovin člověka, a na následném použití slovních stimulů a jejich nasměrování do místa potřebného působení. Poté dochází k uvolnění bloků a návrat do rovnováhy. Metodika EVA & EVH osobní je určena jak k řešení akutních záležitostí, tak i k cílené práci na sobě. Při dlouhodobější práci s touto metodikou dochází k rozšíření vědomí a člověk se stává vnímavější nejen k sobě, ale i ke druhým i celému svému okolí. Může se mnohem lépe rozhodovat a aktivně utvářet svůj život. Stává se svobodnější.

(text autorka terapie Dagmar Bradávková)

„EVA & EVH“ – CESTA KE SVOBODĚ


EVA & EVH terapeutická

Metoda EVA & EVH terapeutická je určená pro terapeuty pro práci s klienty. Dokáže léčit ve všech rovinách člověka i jeho duši bez jakýchkoliv nároků na znalosti či duchovní vyspělost klienta. Je rychlá, efektivní a ke klientovi šetrná. V základu v sobě spojuje šest terapeutických technik či jejich prvků. K jejímu zvládnutí však není třeba znalosti ani jedné z nich.

Těmi metodami jsou:

 1. systemické konstelace
 2. regrese a práce s dušemi
 3. práce s energiemi
 4. mazání a tvorba programů
 5. vciťování se
 6. terapie odpuštěním

Uvedená metoda zefektivňuje terapeutickou práci v tomto smyslu:

 1. prohlubuje působení terapie
 2. k analýze i k léčení není třeba konkretizace
 3. zkracuje čas potřebný k léčení
 4. nedochází k napojování terapeuta na klienta

Pro léčení touto terapeutickou metodou je třeba svolení klienta a hlavně jeho duše. Je možno ji provádět v určitých případech i v zastoupení, například je-li:

 1. člověk v kómatu či s jinou omezenou schopností vyjádření se
 2. člověk s těžkými psychickými problémy (schizofrenie, maniodepresivní stavy apod.)
 3. děti

Metoda EVA & EVH je velmi dobře kombinovatelná také s jinými metodami diagnostiky, například EAV, automatická kresba, pulsní diagnostika, irisdiagnostika a další.

Základ, na němž je terapeutická metoda EVA & EVH postavena, je pětirovinový pohled na člověka.

Fyzická rovina – do fyzické roviny patří vše, co si každý člověk může ověřit svými pěti smysly (hmat, zrak, sluch čich a chuť) a to i v mikroskopické podobě (pomocí přístrojů). Patří sem tedy tělo jako takové, jeho jednotlivé orgány a vše, co se týká jeho stavby a složení.

Energetická rovina - do energetické roviny patří vše, co si sice nemůžeme ohmatat (ve smyslu uchopit), nicméně do jisté míry je stále možné si to vědecky také ověřit pomocí přístrojů. Jak už samotné pojmenování roviny naznačuje, jedná se převážně o energetické procesy, jako je např. proudění energie (v jisté míře totožné s elektrickým proudem – elektřinou), výměna tepla, chemické procesy a další. Patří sem tedy emoce, jež jsou podnětem oněch procesů, energetické dráhy (ať už nervová soustava, tak i meridiány – viz čínská medicína), aura (záření) a další, z nichž mnohé energetické systémy člověka ještě ani nebyly rozkryty.

Mentální rovina – je rovina, v níž jsou obsaženy informace a to jakéhokoliv typu. Ať už jsou to informace autonomní (zdánlivě samy řídí systém fungování těla člověka), tak i informace získané či vytvořené nevědomě, podvědomě i vědomě, ve „vědomí“ člověka. Nazýváme je také myšlenky, programy, vzorce a jiné. Jelikož lidský jazyk je nedokonalý (je pouze vyjádřením projekcí oněch myšlenek, programů a vzorců), tuto rovinu již nelze vymezit tak jasně, jako rovinu fyzickou. A to ani ve smyslu slovního vymezení, tak ani ve smyslu vymezení vůči ostatním rovinám. Pro potřebu „EVA & EVH“ se zaměříme především na oblast mentálních programů.

Spirituální rovina – je rovina týkající se především karmy a to jak osobní (duše a její osobní lekce, minulé životy a další), tak i rodové. V běžném pojetí do této roviny patří i duše druhých a další duchovní entity, nicméně v pojetí terapeutické metody „EVA & EVH“ tyto subjekty řadíme do roviny energetické, jelikož právě z této roviny na nás působí. A to jak duše a jiné duchovní entity přivtělené, či vtělené.

Božská rovina – ta se týká nás samých a našeho osobního vnímání a spojení s Bohem (Stvořitelem, Jahvem, Nejvyšší vesmírnou bytostí atd., na jméně nezáleží). Tato rovina v sobě odráží všechny pozemské zkušenosti ze všech nižších rovin, protože to všechno vztah ke Stvořiteli utváří. Ne naopak.

Přesto, že jsou zde jednotlivé roviny jistým způsobem vymezené, ve skutečnosti se vzájemně prolínají a jedna rovina ovlivňuje ty ostatní. Proto, přestože pro práci se jednotlivé roviny rozlišují, je třeba se na člověka dívat celistvě. Také bychom neměli zapomínat, že člověk jako jedinec, je součástí většího celku – Univerza.

Terapie trvá podle potřeby klienta 1,5 až 3 hodiny.