Barvy Srdce

Semináře a kurzy

Na semináři s automatickou kresbou, se naučíte používat automatickou kresbu jako první pomoc v běžném životě. Naladit se na hladinu Alfa a vykreslit své emoce, pocity, problémy, strachy. Nakreslit si léčivý obrázek nebo mandalu, naučíte se najít nevhodná místa ve svém bytě, ale také je vyčistit. Vyzkoušíte si testování tužkou, kresby grafů. Nakreslit si svůj vztah s partnerem a jak se vzájemně ovlivňujete. Naučíte se najít a vnímat sami sebe, být sami sebou a pracovat kresbami, které tvoříte.

Budete moci přijmout tuto terapii jako přirozenou metodu relaxace a uvolnění. Stejně jako si uvaříte šálek horkého čaje, když vám je zima, tak si vezmete papír a tužku nebo pastelky, když vám bude smutno anebo naopak tak hezky, že tento pocit budete potřebovat s někým sdílet.

Na seminář si sebou přineste tužku, pastelky nebo pastely, dostatek papíru, podložku a otevřené srdce.

Na kurzech terapie EVA, RFL a dalších se naučíte zvolenou techniku a vyzkoušíte a jak s ní pracovat.

Akce

Přihlášky na celodenní akce posílejte na moji email adresu nebo telefon do čtvrtka před akcí.

Pokud není uvedeno, termín a místo včas upřesním.

Jednodenní seminář je možno zorganizovat kdykoliv v případě zájmu 2 -4, max 15 lidí, pro začátečníky i pokročilé.

Seminář – Jednoduché techniky pro vlastní osobní rozvoj

Plzeň

Stejně jako se rozpíná a vyvíjí vesmír, stejně tak i my přirozeně toužíme po růstu, po poznání. A to nejen vnějším, ale i vnitřním. Osobní rozvoj je důležitou součástí života každého člověka. Poznávání sebe sama je základním předpokladem ke změně. Jsou to totiž naše myšlenky, naše pocity a naše emoce, které náš život a to jak ho vnímáme a prožíváme, utvářejí. A když chceme něco změnit, vždy musíme začít u sebe. Svůj život máme ve svých rukou. Pokud víme, co chceme a proč to chceme, pokud víme, po čem skutečně toužíme, neexistuje důvod, proč bychom toho nemohli dosáhnout.

Být vědomý sám sebe, znamená nejen znát a uvědomovat si své myšlenky, pocity a emoce, ale znamená to také mít schopnost je vědomě prožívat. Rozvíjení našeho vědomí se netýká jen naší mysli, ale také našeho těla i našich emocí. Protože to vše utváří naše já. Pouze při práci se sebou jako ucelenou bytostí, můžeme dosáhnout změn, které budou s námi v souladu a které budou viditelné a trvalé.

Jen vědomí ale nestačí. Je třeba vše přijmout a uvědomit si, že každý jsme jedinečná bytost, že nic není špatné a ani zlé. Prostě, že vše je tak, jak má, a tak je to v pořádku.

Všechny techniky, které se naučíte během semináře, jsou založeny na propojení vědomí a těla, na soustředění pozornosti a na osobním prožívání přes tělo. Pracují se všemi rovinami najednou (rovina těla, rovina emocí, rovina mysli) a to zaručuje nejen jejich velký rozsah působení, ale často také okamžitý vnímatelný efekt změny. Všechny tyto jednoduché techniky je možné je vzájemně kombinovat a propojovat dle individuálních potřeb. Každou techniku je možné použít pro jeden daný okamžik, nebo situaci, ale také cíleně zaměřit na téma, které chceme řešit.

Upozornění: Tyto techniky jsou jen nástrojem pro váš osobnostní rozvoj. Ale zda budete na sobě pracovat a kolik úsilí do své práce vložíte, to je zcela na vás.

Na semináři dostanete malá scripta. trvání semináře cca 6 hodin cena 1400 Kč

Na seminář je třeba se přihlásit na tel, 603572848 nebo email dagmar.pol zavináč seznam.cz a poslat nevratnou zálohu ve výši 400 Kč na účet číslo 150011952/0300 nejpozději tři dny před akcí, do poznámky uveďte prosím svoje jméno

Seminář – Jak se ptát a jak dostávat odpovědi

Plzeň

Všichni někdy stojíme před nějakou otázkou mám/nemám, je to pro mne dobré, mohu to udělat, ...?

Ale kde najít odpověď?

Když se ptáme lidí kolem sebe, hledáme v orákulech a moudrých knihách, nemusí být tyto odpovědi zvenčí pro nás ty správné. Protože, kdo nejlépe ví, co potřebujeme, co je pro nás dobré, jak se cítíme, no přece jen mi sami, naše podvědomí.

Ale jak takovou odpověď od sebe sama, od svého podvědomí dostat?

Na semináři se naučíte pomocí různých technik, jako je automatická kresba, kyvadlo nebo naše tělo, se nejen ptát a pokládat správně otázky, ale také rozumět odpovědím, které dostanete.

Na semináři je možné si zapůjčit nebo zakoupit kyvadlo, dostanete testovací tabulky a malá scripta. trvání semináře cca 6 hodin cena 1400 Kč na seminář je třeba se přihlásit na tel, 603572848 nebo email dagmar.pol zavináč seznam.cz a poslat nevratnou zálohu ve výši 400 Kč na účet číslo 150011952/0300 nejpozději tři dny před akcí, do poznámky uveďte prosím svoje jméno

Seminář Automatické kresby – diagnostika člověka, prostoru a vztahů

Plzeň

Seminář je určen pro ty, kteří umí s automatickou kresbou pracovat a chtěli by svoji práci prohloubit. Naučíte se „číst – skenovat“ a zapisovat energii na různých úrovních, třeba energii jednotlivých orgánů, energetického obalu člověka nebo energii čaker. Nakreslíte si, jak se lidé vzájemně ovlivňují tím, co vyzařují. Projdete si energeticky svůj byt a najdete si problémová místa a intuitivně nebo pomocí automatické kresby či Feng – shui je vyčistíme.

trvání semináře cca 6 hodin

cena 1200 Kč

Seminář terapie EVA&EVH OSOBNÍ - Terapie EVA & EVH – CESTA KE SVOBODĚ

Plzeň

Každý z nás, si každodenně prochází mnoha situacemi, úkoly, zkušenostmi. Máme své sny, představy, očekávání, od sebe, či od druhých. To vše je v nás nějak zapsáno a uloženo. A pod tímto vlivem vnímáme a přijímáme vnější svět, chováme se a projevujeme se navenek.

Metoda „EVA & EVH“ osobní je nástroj, pomocí kterého se můžeme osvobodit se od toho, co nás svazuje a omezuje. Když se zbavíme svých omezení, můžeme lépe vnímat sami sebe i druhé lidi a aktivně utvářet svůj vlastní život. Čím více budeme umět naslouchat sami sobě a svým skutečným potřebám, tím více pocítíme svůj vnitřní klid, radost a štěstí.

Pomocí metody „EVA & EVH“ osobní, se naučíme pracovat sami se sebou na všech rovinách (fyzická, emoční, mentální, duchovní, božská) a to bez jejich nutné znalosti i znalosti jejich fungování. Tato metoda je založena především na vnímání sebe sama a na práci se slovními stimuly, které dané bloky problému rozpouští a uvolňuje skrze tělo.

Člověk je víceúrovňová bytost. Je, cítí, myslí, žije a splývá s vesmírem.

Pokud nám cokoliv brání v prožívání štěstí, ať už je to zdraví, potíže v rodině, vztazích, v práci, je to upozornění pro nás, že někde v nás je ne-rovnováha, a že budeme muset něco změnit, pochopit a najít sami sebe. Dosáhnout vědomí sebe můžeme jen prací na sobě. A s tím nám může pomoci jednoduchá terapie – EVA & EVH osobní, pomocí níž můžete odbourávat vše, co našemu přirozenému vnímání sebe sama brání.

Terapie EVA & EVH osobní – je vertikální analýza a léčení člověka ve všech jeho rovinách (Effective Vertical Healing of Human and Effective Vertical Complex Healing of Human). Nabízí jednoduchý způsob práce na sobě. S její pomocí je možné odstranit různé typy zábran, překážek či bloků a to ve všech rovinách člověka. Metodika je určena k osobní vědomé práci a její průběh si každý může kontrolovat a vést sám. Každému umožňuje pracovat a rozvíjet se vlastním tempem. Je to jednoduchá metoda nejen na pochopení, ale také na provedení, není třeba žádných dalších znalostí či zkušeností.

Její fungování je založeno na sladění a propojení všech rovin člověka, a na následném použití slovních stimulů a jejich nasměrování do místa potřebného působení. Tím dochází k uvolnění bloků a návratu do rovnováhy.

Terapie EVA & EVH je určena k řešení akutních záležitostí i k cílené práci na sobě. Při dlouhodobější práci s touto metodikou dochází k rozšíření vědomí a člověk se stává vnímavější nejen k sobě, ale i k ostatním. Může se mnohem lépe rozhodovat a aktivně utvářet svůj život. Stává se svobodnější.

Autorkou této jedinečné terapie a vyšší verze pro terapeuty je paní Dagmar Lucie Bradávková.

trvání semináře cca 7 hodin

cena 1500 Kč

na seminář je třeba se přihlásit na tel, 603572848 nebo email dagmar.pol zavináč seznam.cz a poslat nevratnou zálohu ve výši 600 Kč na účet číslo 150011952/0300 nejpozději tři dny před akcí, do poznámky uveďte prosím svoje jméno

Seminář terapie EVA&EVH POKRAČOVACÍ

Plzeň

Pokračovací kurz je určen pro ty, kteří absolvovali seminář „EVA & EVH“ osobní a alespoň 6 měsíců s touto metodou pracují. Naučíte se, jak prohloubit svoji práci a vést terapii s pomocí své duše. Vědomí duše je hlubší i širší než vědomí člověka a proto práce vedená s její pomocí je rozsáhlejší a to bez zvýšení náročnosti.

K řešení problémů, jsou třeba informace a jistá hloubka vědomí. Ne vždy je však naše vědomí dostatečné a ne vždy, můžeme na potřebné informace dosáhnout klasickou cestou. A někdy také nedokážeme přesně specifikovat problém , který chceme řešit. Rozšíření metodiky „EVA & EVH“osobní spočívá ve spolupráci s duší a s vyšší duchovní bytostí, jejichž vědomí je větší, takže umožňuje rozšíření a prohloubení působení metodiky.

Tento seminář je možno absolvovat až po semináři EVA & EVH osobní a několika měsíční praxi.

trvání semináře cca 7 hodin

cena 1500 Kč

na seminář je třeba se přihlásit na tel, 603572848 nebo email dagmar.pol zavináč seznam.cz a poslat nevratnou zálohu ve výši 600 Kč na účet číslo 150011952/0300 nejpozději tři dny před akcí, do poznámky uveďte prosím svoje jméno

Seminář terapie EVA&EVH TERAPEUTICKÁ

Plzeň

V kurzu určeném pro terapeutickou práci s druhými lidmi se naučíte, jak vést klienta s pomocí jeho duše pomocí metodiky „EVA & EVH“ Vědomí duše je hlubší i širší než vědomí člověka a proto práce vedená s její pomocí je rozsáhlejší a to bez zvýšení náročnosti po všech stránkách.

K řešení problémů, jsou třeba informace a jistá hloubka vědomí. Ne vždy je však naše vědomí dostatečné a ne vždy, můžeme na potřebné informace dosáhnout klasickou cestou. A někdy také nedokážeme přesně specifikovat problém , který chceme řešit. Rozšíření metodiky „EVA & EVH“ osobní a pokračovací spočívá ve spolupráci s duší a s vyšší duchovní bytostí, jejichž vědomí je větší, takže umožňuje rozšíření působení metodiky.

Je důležité si uvědomit, že jsou traumata a další zkušenosti někdy zapsány tak hluboko v těle na buněčné úrovni, že na ně sami za sebe nedosáhneme. Nedokážeme se bez průvodce ponořit do takových hloubek nebo šířek, a proto každý a zvláště ten, kdo pracuje s lidmi, by měl čas od času požádat o pomoc. Jinak řečeno, že dobrý terapeut by měl měl mít svého terapeuta, jinak mu hrozí, že začne bloudit v kruhu.

Tento seminář je možno absolvovat až po seminářů EVA & EVH osobní, pokračovací a několika měsíční praxi.

trvání semináře cca 8 hodin

cena 2000 Kč

Důvěřuji sobě a s láskou prožívám každý den svého života

Víkendový seminář nebo spíše workshop je určen pro všechny, kteří si chtějí užít dva dny v přírodě a věnovat sami sobě jeden tvořivý víkend. Spojíme své vnímání s lesem, zemí, svým tělem i myslí.

Budeme malovat, poznávat, hrát si … Naučíte se i několik jednoduchých technik pro samostatnou práci na sobě. Na workshopu budete potřebovat: pastelky nebo pastely, dostatek papíru, podložku na malování a nezapomeňte – touhu na sobě pracovat a otevřít své srdce.

vyrovnání 2400 Kč, nebo pouze sobota 1400 Kč

na akci je třeba se přihlásit na tel.603572848, nebo email dagmar.pol zavináč seznam.cz
a poslat nevratnou zálohu ve výši 1000 Kč na účet číslo 150011952/0300 do poznámky uveďte prosím svoje jméno. Na akci je možno přijet i jen na sobotu.

Seminář Automatické kresby nejen pro začínající a hledající

Plzeň

Kresba je přirozený projev člověka stejně jako zpěv a tanec. Stejně jako se umíme uvolnit tancem, zpěvem, poslechem hudby, můžeme použít tužku a papír. Kresba je jen další forma relaxace, meditace. Automatická a intuitivní kresba je tvořivá schopnost každého člověka. Nejde o výtvarně dokonalou kresbu – obraz, ale o uvolnění, oproštění od všech myšlenek a naladění se na své Vyšší Já, duchovní původce

Na tomto semináři se naučíme propojit se se svým podvědomím, naladit na hladinu alfa a pomocí kresby přenést příchozí informace na papír, vnímat impuls, který vede tužku v ruce. Nakreslíte si svoje první „automatické“ kresby a ukážeme si, jak z nich vyčíst informace, které Vám pomocí symbolů a barev podvědomí sděluje. Uvolňovací a čistící kresbou uvolníme zablokovanou energii a podíváme se na svoje vnitřní traumata a zranění, problematické situace v našem životě.

Harmonizační energetické obrázky a mandaly jsou biorezonátory, které působí na emocionální i fyzické úrovni. Člověk vnímá energii, která z obrázků vyzařuje a která spouští léčebný proces na psychosomatické úrovni problému a to již při jejich tvoření.

Po semináři budete umět použít AK. Práce na sobě s automatickou kresbou je přirozená, nenásilná, ale velmi účinná.

A určitě se mnou budete souhlasit, že je lépe vylít si svůj vztek na papír než na svého partnera nebo děti. A hlavně svůj vztek až do jeho prvotní příčiny pořádně vyčistit.

trvání semináře cca 6 hodin

cena 1800 Kč