Barvy Srdce

Workshopy a přednášky

Na workshopu s automatickou kresbou, se naučíte používat automatickou kresbu a jak s ní pracovat v běžném životě. Budete moci přijmout tuto terapii jako přirozenou metodu relaxace a uvolnění. Stejně jako si uvaříte šálek horkého čaje, když vám je zima, tak si vezmete papír a tužku nebo pastelky, když vám bude smutno anebo naopak tak hezky, že tento pocit budete potřebovat s někým sdílet.

Na workshop nebo seminář si sebou přineste tužku, pastelky nebo pastely, dostatek papíru, podložku na malování a otevřené srdce.

Kalendář akcí

Přihlášky na celodenní akce posílejte na moji email adresu nebo telefon do čtvrtka před akcí, na večerní workshopy v Plzni není nutno se předem přihlašovat.

Pokud není uvedeno, termín a místo včas upřesním.

Jedno až dvoudenní seminář  je možno zorganizovat kdykoliv v případě zájmu 2 – 4, max 20 lidí, pro začátečníky i pokročilé.

 

ZÁŘÍ – ŘÍJEN 2017

WORKSHOP - POUŠTĚNÍ

úterý 12. září od 18 hodin, knihkupectví Štěstíčko, Plzeň, nám. Republiky
Jsou věci, kterých se urputně držíme a nechceme se jich pustit. Věnujeme spoustu času a energie starým přežitým záležitostem a nemáme už sílu ani prostor na to nové, které nám přichází do života. Jak říkají Indiáni, místo, abychom slezli z mrtvého koně, přemýšlíme, jak to udělat, abychom na něm mohli jet, jak ho vzkřísit. Když se nám podaří pustit a vystoupit ze starých nastavení, z programů, které jsme se naučili od rodičů, nebo třeba ve škole, uvolní se emoce, které vznikli jen pro potřebu držení. Získáme skutečnou svobodu, dosáhneme uvolnění těla i psychiky a budeme moci nezatíženi vykročit
Na workshop si sebou přineste tužky, pastelky nebo pastely, dostatek papíru, podložku, touhu na sobě pracovat a otevřít své srdce.

Na workshop si sebou přineste tužky, pastelky nebo pastely, dostatek papíru, podložku na malování a touhu otevřít své srdce.

WORKSHOP –  POHLED DO NAŠÍ 13. KOMNATY

úterý 17. října od 18 hodin, knihkupectví Štěstíčko, Plzeň, nám. Republiky
Žijeme v dualitě, a abychom se opět stali součástí jednoty, potřebujeme se naučit být v jednotě sami se sebou. To znamená umět přijmout sebe sama v celé své přirozenosti, přestat rozlišovat na dobré a špatné, hezké a ošklivé. A tak je velmi důležité si dovolit otevřít i svoji 13. komnatu a udělat si pořádek ve všem, co zde před sebou ukrýváme a co nepřijímáme. Protože i tato schovaná tajemství tvoří naši osobnost a projevují se v našem životě, ať se nám to líbí nebo ne. Nahlédnout do našich temných zákoutí nám pomáhají naši nejbližší, kteří jsou tak úžasní, že nám nastavují zrcadla, ve kterých můžeme své nepřijaté části vidět.
Když si uvědomíme si, že vše, co se nám děje, nás učí přijmout sebe sama se vším, co k nám patří, se všemi bubáky a kostlivci, které jsme před sebou schovali, přestaneme hrát hru na oběť. Konec této hry znamená přijmout plnou zodpovědnost za sebe, za svoje myšlenky a činy, i ty minulé. Znamená to přestat vinit druhé a uvědomit si, že nic se neděje náhodou a vše je součástí naší cesty, že nic není špatně, protože těžko dokážeme posoudit, co je pro nás opravdu to dobré a co není. Někdy až s odstupem času zjistíme, jak přínosné byly situace, které byly bolestivé, ponižující, frustrující. Ale nebýt těchto prožitků, nikdy bychom nebyli tam, kde jsme dnes. A tak je dobré poděkovat za vše, co jsme mohli prožít, a všem, kteří nám umožnili, projít těmito zkušenostmi
Teprve když pochopíme a přijmeme svoje temné části, dokážeme plně prožívat i to krásné a láskyplné. Protože jen když víte, co je nenávist, dokážete plně prožívat lásku, jen když prožijete smutek, dokážete se upřímně radovat.

Na workshop si sebou přineste tužky, pastelky nebo pastely, dostatek papíru, podložku na malování a touhu otevřít své srdce.

WORKSHOP – Čtyři živly v našem osobním životě 

úterý 14. LISTOPADU od 18 hodin, knihkupectví Štěstíčko, Plzeň, nám. Republiky
Vše, co se nám děje, nás učí žít přítomností a být odpovědnÍ sami za sebe a svoje vyzařování. Pouze mi sami jsme zodpovědní za to, jak se nám daří nebo nedaří, co si přitahujeme do svého života. Žijeme ve světě protikladů a náš vnitřní svět v tom není výjimkou. Části naší osobnosti se prolínají, v lepším případě spolupracují, v tom horším, bojují mezi sebou. Podíváme se, jaké jsou tyto naše vnitřní energie a jak se vzájemně ovlivňují a doplňují.
V západní kultuře rozlišujeme 4 základní elementy, jsou to živly oheň, voda, vzduch a země. Metafory živlů můžeme využít k objasnění a vysvětlení našeho chování a k orientaci v našich schopnostech. Každý živel jako archetyp představuje určité vlastnosti, které se projevují v našem jednání. Podle zastoupení charakteristických rysů v naší povaze, můžeme zjistit, jak vhodně rozvíjet svoji osobnost, co je pro nás vhodné a co není.
Elementu ohně odpovídá člověk vznětlivý, cholerický, dominantní. Lidé ohně jsou iniciativní a velmi soutěživí. Jenže přehnaná hyperaktivita, neúnavnost vytváří fyzický stres a vedou k vyhoření a flustraci.
Voda je základem života, byla tady první. Oživuje, dokáže měnit tvar a přizpůsobit se prostoru, ale i hromadit, nebo se vyhnout se překážce. Přenáší informace a naše tělo je tvořeno převážně z vody, která přijímá vše pozitivní, ale i vše negativní. Voda je symbolem procesů v našem podvědomí, usměrňuje naši přehnanou aktivitu a učí nás umění ustupování, ochotu přijímat a schopnost přizpůsobit se. Vnímání je zaměřeno směrem dovnitř do hloubky a pomíjí detaily na povrchu, což je prapůvodní ženský, konejšivý způsob vnímání světa.
Ze všech elementů je země nejtrvalejší a nejstálejší, jejími vlastnostmi, jsou vytrvalost, jistota, spolehlivost, řád a forma. Zemitý způsob jednání využívá převážně levou polovinu mozku pro logiku, konstruování, posuzování, co je potřebné, užitečné nebo účelné.
Udržitelný úspěch, kterému nás učí země jako element i Země jako planeta, není záležitost rychlosti, nic nelze urychlit, vše postupuje v rytmech, platí tu zákon sklizně. I lidské tělo je spjato s biologickými rytmy, které souvisí s rytmem měsíce, přírody a dalšími cykly. Pro jakýkoli úspěch potřebujeme cykly vnímat a žít svůj život v souladu s rytmy.
Vzduch nás zahaluje a obklopuje po celý život. Ve své rozpínavosti dokáže vyplnit jakýkoliv prostor a to znamená, že je symbolem kontaktu, komunikace, zprostředkování a výměny. Významným rysem tohoto elementu je, že se nedá omezovat, řídit, ani pokořit, proto je také metaforou svobody, úniku a flexibility.
Představuje pohyb a mnohostrannost, a to znamená život, vývoj a fantazii, tvořivost, ale také neklid, přelétavost. Dokáže sebrat spoustu informací, ale nedokáže je utřídit a jednat.

Na workshop si sebou přineste tužky, pastelky nebo pastely, dostatek papíru, podložku na malování a touhu otevřít své srdce.

WORKSHOP – Adventně – Vánoční povídání a malování s Anděly a Archanděly 

úterý 12. PROSINCE od 18 hodin, knihkupectví Štěstíčko, Plzeň, nám. Republiky
Věříte na anděly? Ano, Andělé existují: Jsou to vysoce vyvinuté bytosti, které mají lehčí a rychlejší vibrace než lidé. Mnoho andělů si zvolilo, že budou sloužit lidskému rodu, a jsou tu, aby nám pomáhali, poskytovali nám podporu, léčili a vedli nás. Všichni máme také svého Anděla Strážného od okamžiku svého narození, který je s námi po celý život. Andělé léčí naše srdce, jsou všude a jsou tu stále připraveni nám pomoci. Jen je o to musíme požádat. Můžeme je dokonce požádat, aby pomohli jiným, a oni to s radostí udělají.
Andělé většinou nejsou pro lidské bytosti viditelní.
Zaměříme svoji pozornost na Anděly a požádáme je, aby přišli. Budeme se učit vnímat jejich přítomnost. A zkusíme jejich láskyplnou energii zachytit pomocí kresby a barev.
Kdykoli jsou lidské bytosti navštíveny anděly, říkají, že prožily ohromující pocit lásky a míru. Andělé k nám opravdu přicházejí, aby nám dali nový pocit jistoty a podnět pokračovat v naší cestě.

Na workshop si sebou přineste tužky, pastelky nebo pastely, dostatek papíru, podložku na malování a touhu otevřít své srdce.

WORKSHOP S AUTOMATICKOU KRESBOU – Diagnostika prostoru, vztahů a energií 

datum, čas a místo bude upřesněno
Sám sobě terapeutem s automatickou kresbou
Celodenní workshop je určen pro úplné začátečníky ale i pro pokročilé, kteří pracují sami se sebou, nebo s klienty a chtějí si rozšířit své působení o další možnosti, které představuje práce s automatickou kresbou, anebo jen věnovat sami sobě jeden tvořivý den a podívat se i do své 13. komnaty.
Domů si kromě dobrého pocitu odnesete léčivé obrázky a třeba i domácí úkoly.
Trvání semináře cca 6 – 7 hodin cena 900  Kč
Přihlásit se můžete na telefonu 603572848 a e-mail dagmar.pol zavináč seznam.cz, později si raději ověřte, zda je ještě místo.

Na workshop si sebou přineste tužky, pastelky nebo pastely, dostatek papíru, podložku na malování, touhu na sobě pracovat a otevřít své srdce. V případě příznivého počasí budeme malovat venku, tak doporučuji pohodlné oblečení. A pro potřeby těla také svačinu.
Káva, voda a čaj na místě zdarma.

WORKSHOP S AUTOMATICKOU KRESBOU

datum, čas a místo bude upřesněno
Sám sobě terapeutem s automatickou kresbou
Celodenní workshop je určen pro úplné začátečníky ale i pro velmi pokročilé, kteří již pracují sami se sebou, nebo s klienty a chtějí si rozšířit své působení o další možnosti, které představuje práce s automatickou kresbou, anebo jen věnovat sami sobě jeden tvořivý den.
Naším úkolem je naučit se žít přítomností a být odpovědní sami za sebe a za vše, co vyzařujeme. Jen mi sami jsme zodpovědní za to, jak se nám daří nebo nedaří, co si zvolíme, co si přitahujeme do svého života. Tvoření je ten nejlepší způsob, jak poznat,pochopit a projevit sama sebe. Kresba je dar, jeden z nejpřirozenějších projevů tvoření. Pokud tvoříme pomocí automatické kresby, dokážeme se napojit na svoje podvědomí a naše obrázky budou výpovědí našeho nitra.
Při kreslení se naladíme do hladiny alfa, jedná se vlastně o meditaci s kresbou, a informace, které nakreslíme na papír, už nezapomeneme, máme je přece „zapsané“. Když budeme na dané téma malovat vícekrát s časovým odstupem, můžeme si porovnat, co se změnilo, o kolik jsme postoupili dále na naší cestě. To je pro nás velmi pozitivní přínos, odměna za naše snažení, vidět svůj pokrok na vlastní oči.
Automatickou kresbu můžeme používat jako jednoduchý nástroj na uvolnění stresu, emocí, dokonce i fyzické bolesti a hned si vytvořit „lék“ v podobě harmonizačního nebo léčivého energetického obrázku. Můžeme získat odpovědi na otázky, náhled na různé situace, což nám usnadní rozhodování, nebo umožní pochopit, proč se nám některé věci dějí, jaké to opravdu je ve skutečnosti. Poodhalíme roušku, která skrývá tajemství našeho Já, které je překryto množstvím programů, dogmat a představ o tom, jací bychom měli nebo chtěli být, abychom naplnili představy svých rodičů, učitelů nebo společnosti.
Zaměříme se i na to, kdo vlastně jsme, jak vidíme sami sebe. Teprve když pochopíme, kdo jsme, můžeme poznat, co potřebujeme, co chceme, co máme dělat a kam a kudy chceme jít. Protože, jen když víme, kdo jsme, co chceme a můžeme s tím něco dělat.
Pomocí kresby se spojíme se svým podvědomím a budeme se věnovat právě aktuálnímu tématu, které si skupina vybere nebo bude nastaveno k uvolnění. Vytvoříme kresby, ze kterých se naučíte číst, co nám podvědomí pomocí symbolů sděluje, pročistíme své energie pomocí uvolňovací kresby a uvolníme zablokovanou neproudící energii.
A domů si kromě dobrého pocitu odnesete i léčivé obrázky a témata na další domácí úkoly.
Na workshop si sebou přineste tužky, pastelky nebo pastely, dostatek papíru, podložku, touhu na sobě pracovat a otevřít své srdce. A pro potřeby těla také svačinu. Káva, voda a čaj na místě zdarma.
Trvání semináře cca 6 – 7 hodin cena 900  Kč